Uniplast OÜ privaatsustingimused (veebileht)

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Uniplast OÜ (registrikood 10056929)edaspidi Uniplast, asukohaga Viljandi mnt. 72e, Rapla, 79514, tel.+372 6503261, +372 484 1030 ja e-post info@uniplast.ee.

Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on mis tahes andmed, mis võimaldavad ettevõtet/isikut otseselt või kaudselt tuvastada (nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber). Isikuandmete töötlemine on mis tahes isikuandmetega tehtav toiming.

Isikuandmed mida töötleme:

Nimi, maksja ja kohaletoimetamise aadress , telefoninumber, e-posti aadress, pangakonto number, kaupade/tellimuste ja teenuste maksumus, maksetega seotud andmed (ostu-tellimusajalugu), klienditoe andmed. Videopilt, juhul kui olete viibinud meie ettevõtte territooriumil turvakaamera vaateväljas.

Kuidas Teie isikuandmed meie kätte satuvad?

Andmete kogumine toimub kliendi või kasutaja nõusolekul kui kontakteerute meiega telefoni, e-posti või veebilehel päringuvormi kaudu, viibite meie ettevõtte territooriumil ning satute turvakaamera vaatevälja.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Uniplast, kui isikuandmete töötleja, töötleb vaid neid isikuandmeid, mis on Ostja päringute ja tellimuste täitmiseks vajalikud. Isikuandmeid kasutatakse Ostja päringute, tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, Ostja andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse Ostjale maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, Ostja nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Õiguslikud alused isikuandmete töötlemiseks

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmete säilitamine

Töötleme ja säilitame Teie isikuandmeid Uniplast serveris ja programmis, mida me kasutame. Uniplast töötleb Teie teavet seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kirjavahetuse, mis sisaldab ostu-tellimus soovi või mõni muu teema, mis on leidnud lahenduse kustutame esimesel võimalusel.

Isikuandmete turvalisus ja edastamine

Uniplast OÜ-s töödeldavate isikuandmete kaitseks on rakendatud tehnilised ja korralduslikud meetmed, töödeldavate andmete kaitseks on kasutusele võetud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Andmetele juurdepääsu isikutering on reguleeritud ja andmetele saavad ligi vaid selleks volitatud isikud. Uniplast OÜ ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui teabe avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Uniplast OÜ edastab isikuandmeid ainult tema Volitatud töötlejatele (näiteks raamatupidamise teenuse osutajale).

Nimekiri volitatud töötlejatest:

Programm Profit- Isikuandmeid edastatakse raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Raamatupidaja- Isikuandmeid edastatakse raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Pangad- Isikuandmeid edastatakse tagasimaksete tegemiseks.

Transport- Isikuandmeid edastatakse kaupade edastamiseks Ostjale.

Andmete kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust Uniplast OÜ-ga e-posti teel.

Teie õigused

  • Õigus oma andmetega tutvuda.

  • Nõuda isikuandmete parandamist, muutmist ja kustutamist, kui need on valed või soovite neid uuendada.

  • Nõuda isikuandmete töötlemise, kogumise ja kasutamise piiramist.

  • Tagasi võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.

  • Andmete ülekandmisele, kui soovite enda isikuandmetest koopiaid või üle viia.

  • Esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui te arvate, et isikuandmete töötlus ei vasta eesmärkidele.

  • Esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

Andmekaitsetingimuste muutmine

Oleme teadlikud, et isikuandmete kaitse ja privaatsuse tagamine on pidev kohustus ning jätame sellest tulenevalt endale õiguse andmekaitsetingimusi aeg-ajalt muuta.

Vaidluste lahendamine

Uniplasti ja Ostja vahel isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel.

KONTAKTANDMED: +372 6503261, +372 484 1030 info@uniplast.ee

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Käesolevad andmekaitsetingimused on kinnitatud Uniplast OÜ juhatuse poolt.